หลังมีการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่โดยรอบ บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ไป 34 คน ล่าสุดผลออกมา 33 คน พบว่า ค่าแคดเมียมอยู่ในเกณฑ์ปกติ 17 คน และ อีก 16 คน มีค่าแคดเมียมเกินกว่ามาตรฐาน และในจำนวนนี้ มี อาการผื่นคันบริเวณผิวหนัง จำนวน 4 คนคำพูดจาก JOKER123 สล็อตเว็บตรง

ส่วนตอนนี้ ทีมสอบสวนโรคกำลังดำเนินการสอบสวนโรค เพื่อยืนยันว่าการปนเปื้อนสารแคดเมียมมาจากแหล่งใด

ขณะที่กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ได้เก็บตัวอย่างดินและน้ำในโรงงานและบริเวณโดยรอบโรงงานไปตรวจสอบหาสารปนเปื้อน

ปรากฏว่าค่าสารแคดเมียมในดินและอากาศ บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด เจ้าหน้าที่ได้เก็บกากอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้ผ่านการหลอมมีปริมาณแคดเมียม 19% เก็บตัวอย่างดินนอกโรงหลอมมีปริมาณแคดเมียม 17% เก็บตัวอย่างดินในโรงหลอม มีปริมาณแคดเมียม 21%

ส่วนดินหน้ารั้วโรงงานมีปริมาณแคดเมียม 12% และดินบริเวณชุมชนเหนือลมและท้ายลมในระยะ 10 เมตร ไม่พบปริมาณแคดเมียม ได้ตรวจไม่พบไอระเหยสารเคมีในบรรยากาศ และเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณใกล้เคียงโรงงานของบริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด ที่คลองบางหลวงเดิมบาง และคลองบางน้ำจืด รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง บริษัท ชิน หงส์ เฉิง อินเตอร์เทค (2008) จำกัด ที่คลองเทพกาญจนา พบว่า ค่าสารแคดเมียมเป็นไปตามมาตรฐานยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

By admin