รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) แจ้งว่า ในวันที่ 10 มี.ค. 66 รฟท. จะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำรายงานผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Heritage Impact Assessment : HIA)  ของแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เชื่อมโยงกับสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา ในโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีด) ระยะ (เฟส) ที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ซึ่งงานสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา อยู่ในงานสัญญาที่ 4-5 ช่วงบ้านโพ-พระแก้ว โดยการประชุมจะจัดขึ้นที่ห้องกรุงศรีอยุธยา 1โรงแรมกรุงศรีริเวอร์อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนชาวอยุธยา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้  คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

สำหรับการจัดทำรายงานHIAเป็นไปตามข้อคิดเห็นของกรมศิลปากร ซึ่งมีข้อห่วงใยในการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงใกล้กับพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา ที่เป็นพื้นที่มรดกโลก โดยการประชุมครั้งนี้จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเชิญนักวิชาการด้านโบราณคดี มาร่วมกันหาวิธีลดผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรม เพื่อให้โครงการรถไฟไฮสปีดยังสามารถก่อสร้าง และพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้รายงานHIAรฟท. ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ดำเนินการจัดทำ วงเงิน 33.45 ล้านบาท ใช้เวลาดำเนินการ 6 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน เม.ย.66 จากนั้นจะรายงานให้องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส รับทราบต่อไป

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า ขณะนี้งานสัญญาที่ 4-5 ช่วงบ้านโพ-พระแก้ว ระยะทาง 13.3 กิโลเมตร (กม.) ยังไม่ได้มีการลงนามสัญญา และเริ่มงานก่อสร้าง อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. เพื่ออนุมัติสั่งจ้างบริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดลำดับที่ 3 โดยก่อนหน้านี้บอร์ด รฟท. มอบให้ รฟท. ต่อรองราคาเอกชนให้ลดลงอีก ซึ่งราคากลางสัญญาที่ 4-5 อยู่ที่ประมาณ 11,801 ล้านบาท ขณะที่เอกชนเสนอราคาที่ 10,325 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 14.28% ทั้งนี้ ผลการเจรจาเอกชนยืนยันราคาเดิม ไม่สามารถลดราคาลงอีกได้แล้ว  

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า รฟท. ได้นำผลการเจรจาต่อรองราคากับเอกชนเสนอที่ประชุมบอร์ด รฟท. แล้วเมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมให้ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และสัญญา ของ รฟท. พิจารณาอีกครั้งก่อนว่าสามารถลงนามสัญญากับบริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979)ฯ ได้หรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาแล้วพบว่า สามารถทำได้ ทาง รฟท. จะเสนอบอร์ด รฟท. ให้ได้ภายในเดือน มี.ค.-เม.ยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 66 เพื่อขออนุมัติสั่งจ้างบริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979)ฯ หากบอร์ด รฟท. เห็นชอบ คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญา 4-5 กับเอกชนได้ภายในเดือน เม.ย.-พ.ค. 66 

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า เมื่อลงนามสัญญาเรียบร้อย เอกชนจะเริ่มดำเนินงานทางวิ่งได้เลย ส่วนตัวสถานีต้องรอให้รายงานHIAแล้วเสร็จในทุกขั้นตอนก่อน โดยการดำเนินงานดังกล่าว รฟท. ได้สอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง และสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ซึ่งเอกชนสามารถทำทางวิ่งไปก่อนได้ อย่างไรก็ตามปัญหาสถานีรถไฟไฮสปีดอยุธยานั้น ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมพยายามลดข้อกังวลต่างๆ ให้หมด โดย รฟท.ได้ปรับขนาดสถานีอยุธยาลงอีกเป็นครั้งที่ 2 จากเดิมครั้งแรกสูง 45 เมตร เหลือ 32 เมตร และล่าสุดเหลือไม่เกิน 20 เมตร ซึ่งจะใช้วิธีตัดพื้นที่ชั้น 2 ที่มีอยู่เดิมที่เป็นชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสารออกไป และย้ายมาจำหน่ายตั๋วที่ชั้น 1 ในจุดเดียวกับจุดที่จำหน่ายตั๋วรถไฟทางคู่ ดังนั้นสถานีจะเหลือแค่ 2 ชั้นคือ ชั้นที่ 1 จำหน่ายตั๋ว และชั้น 2 ชานชาลา และลดระดับสันรางลงจาก 19 เมตร เหลือ 17 เมตร.

By admin