เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่กรมทางหลวงชนบท (ทช.) บางเขน กรุงเทพฯ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 20 ปี ว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปี ทช.ได้ดำเนินงานสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติ โดยได้ร่วมกันทำงาน พัฒนาเส้นทาง นำความเจริญสู่ท้องถิ่น พร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางทั่วทั้งประเทศให้เชื่อมถึงกัน

ซึ่งได้มอบหมายให้ ทช.เร่งรัดดำเนินการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนระหว่างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงท้องถิ่น ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร เขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการในพระราชดำริเข้าด้วยกันให้ครบถ้วนภายในปี 79 บนพื้นฐานการดำเนินงานที่จะต้องเป็น “ทางสบาย สภาพไร้หลุมบ่อ” “ทางสวยงาม เรียบร้อยสะอาดตา” “ทางไม่หลง ประชาชนเดินทางได้อย่างมั่นใจ” และ “ทางปลอดภัย เพื่อลดจุดเสี่ยงอันตรายในการเกิดอุบัติเหตุ”คำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด

รวมถึงให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ65ทช. มีผลการเบิกจ่ายอยู่ที่90.93%และขอให้พัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อไปสู่เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณกระทรวงคมนาคมที่100%พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี(ครม.)และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ขอให้เร่งรัดการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ทางแก่ประชาชน เช่น การพัฒนาโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา จ.กระบี่ และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา และ จ.พัทลุง เป็นต้น

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ ทช.ศึกษาดูงานจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ โดยให้ดูความสำเร็จในอาเซียน และสิงคโปร์ที่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือแม้แต่โครงการรถไฟที่ สปป.ลาว ตอนนี้กำลังทลายสิ่งที่เป็นข้อจำกัดทางโอกาส จากการพัฒนาพื้นที่ไข่แดงบนแผ่นดินใหญ่ ไม่มีอาณาเขตเชื่อมทะเล เป็นเสมือนพื้นที่ (Land Lock) แต่วันนี้ สปป.ลาวใช้โลจิสติกส์เป็นกำลังสำคัญทำให้ประเทศเป็นพื้นที่เชื่อมโยง (Land Link) อีกทั้งยังพัฒนาโครงการได้สำเร็จตามแผน ใช้เทคโนโลยีกับการวางแผนก่อสร้าง เช่น ขุดเจาะอุโมงค์ทางลอดต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ ทช.สามารถหยิบยกมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาโครงการต่างๆ ได้

นโยบายที่ให้กับ ทช. ขอให้เน้นใช้เทคโนโลยีในการคิดวิเคราะห์การก่อสร้าง ไม่ใช่เพียงการใช้วิธีก่อสร้างถนนทางราบเรียบเลาะภูเขา การไต่เขาซึ่งทำให้ใช้งบประมาณสูง และใช้เวลามาก ควรคิดถึงการใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เข้ามาช่วย อย่างโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาก็มีข้อกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่องนี้ขอให้ ทช. มองแนวทางแก้ปัญหาให้ชัดเจน เคลียร์ปัญหาตอบโจทย์ประชาชน เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นว่ากระทรวงฯ สร้างการพัฒนาไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดเพื่อเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายให้ไทยเป็นฮับอาเซียนสำเร็จในปี 80คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

By admin