สำหรับ ขั้นตอน คือ จะเปิดให้มีการเสนอชื่อ บุคคล ที่จะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องมีผู้รับรอง 20 คน ก่อนเปิดให้แสดงวิสัยทัศน์ หากที่ประชุมเสนอเพียงชื่อเดียว ก็ไม่ต้องลงคะแนน ถือว่าบุคคลนั้นได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

แต่หากมีการเสนอชื่อแข่ง ก็จะต้องโหวตลงมติ โดยในการลงคะแนน จะให้มีการคัดเลือกกรรมการตรวจนับคะแนน และในการลงคะแนนจะให้สมาชิกมาลงคะแนนครั้งละ 20 คน เรียงตามตัวอักษรโดยไม่มีการประกาศรายชื่อ

และเมื่อสมาชิกลงคะแนนโดยวิธี การลับ เข้าคูหา แล้วเขียนชื่อ บุคคล ที่ต้องการเลือก ลงไปในกระดาษแล้วใส่ในซองสีน้ำตาล ก่อนจะนำใส่ซองไปหย่อน ในกล่องใสคำพูดจาก เว็บสล็อต PG

เมื่อลงคะแนนครบแล้วก็จะทำการตรวจนับคะแนน โดยผลคะแนนจะขึ้นจอทันที และเมื่อนับครบก็จะ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือก ก่อนจะนำบัตรไปทำลาย ตามข้อบังคับการประชุม ส่วนตำแหน่งรองประธานสภาฯผู้แทนราษฎรทั้ง 2 ก็ใช้วิธีเดียวกัน

By admin