Tag: ผล มวย ศึก เจ้า มวยไทย เว็บสล็อตเว็บตรง

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า ฝนน้อย อากาศร้อนขึ้น รับมือฝุ่นPM2.5

ตั้งแต่ 28-29 ม.ค. 2567 ช่วง 1-2 วันนี้ ภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบนและภาคกลางตอนบน มีฝนเกิดขึ้นได้บ้างเป็นฝนฟ้าคะนอง เล็กน้อยถึงปานกลาง จากอิทธิพลของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่จะเคลื่อนเข้าปกคลุมทางตอนบน เกษตรกรที่ตากผลผลิตต้องระวังความเสียหาย เดินทางสัญจรต้องระวังถนนลื่น เมฆมาก ส่วนมวลอากา…

Read More >