Tag: เลขเด็ดไทยรัฐ แม่จำเนียร -เบอร์มาเลย์เมื่อวาน

เปิดขั้นตอนโหวต "ประธานสภาฯ"

สำหรับ ขั้นตอน คือ จะเปิดให้มีการเสนอชื่อ บุคคล ที่จะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องมีผู้รับรอง 20 คน ก่อนเปิดให้แสดงวิสัยทัศน์ หากที่ประชุมเสนอเพียงชื่อเดียว ก็ไม่ต้องลงคะแนน ถือว่าบุคคลนั้นได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

แต่หากมีการเสนอชื่อแข่ง ก็จะต้องโหวตลงมติ โดยในการลงค…

Read More >