Tag: are casino slot machines rigged

กำจัดนิสัยไม่ดีเหล่านั้นในการเทรด Forex ของคุณ

ผู้คนมักจะโลภเมื่อเริ่มเห็นเงินเข้ามา ซึ่งจะทำให้พวกเขามีความมั่นใจมากเกินไปในทางเลือกที่ตามมาของพวกเขา ปัจจัยทางอารมณ์อีกประการหนึ่งที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจคือความตื่นตระหนก ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจซื้อขายที่ไม่ดียิ่งขึ้น จำไว้ว่าคุณต้องควบคุมความรู้สึกของคุณ และดำเ…

Read More >